Klachten en complimenten

Hoe een klacht of verbeterpunt doorgeven aan de DoktersDienst?
 

Per brief:                   DoktersDienst Duin- en Bollenstreek
                                     t.a.v. de klachtenfunctionaris
                                     Rijnsburgerweg 4b
                                     2215 RA Voorhout


Per e-mail. Klik op deze link: klachten@dddb.nl

• Per telefoon: bel tijdens kantooruren naar het kantoor van de DoktersDienst: 0252-240210.
  U wordt dan in contact gebracht met de klachtenfunctionaris.

Klachtenregeling

De artsen en ervaren doktersassistenten van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek proberen mensen die buiten kantooruren spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben goed te helpen. Misschien vindt u toch dat u niet goed bent geholpen door de DoktersDienst of misschien wilt u een verbeterpunt doorgeven. Wij horen dat graag van u. Wij kunnen ervan leren.

Interne klachtenprocedure

Een klacht of verbeterpunt per brief of e-mail gaat rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris van de DoktersDienst. U krijgt een ontvangstbevestiging. Als u klaagt over de manier waarop u bent behandeld, dan nemen wij aan dat u het goed vindt dat onze klachtenfunctionaris uw dossier inziet en eventueel bandopnamen beluistert. Vaak is dat nodig om uw klacht te kunnen behandelen. Uw privacy is daarbij gewaarborgd. Vermeldt u alstublieft uw telefoonnummer in uw brief of e-mail. De klachtenfunctionaris zal binnen drie weken telefonisch met u contact opnemen om
• u indien nodig toelichting te vragen op uw klacht of verbeterpunt;
• met u de planning door te nemen;
• u te vragen op welke wijze u uw brief of e-mail wilt laten behandelen.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Misschien wilt u uw klacht of verbeterpunt alleen doorgeven. Of u wilt graag een gesprek met degene waarover u klaagt. Ook kunt u een klacht laten beoordelen door een klachtencommissie. (zie hieronder en bij “Andere manieren om een klacht in te dienen”)

Klachtencommissie DoktersDienst Duin- en Bollenstreek

De DoktersDienst Duin- en Bollenstreek heeft een eigen klachtencommissie. In deze klachtencommissie zitten drie artsen en een ervaren doktersassistente, die zelf werkzaam zijn bij de DoktersDienst. Deze commissie analyseert en beoordeelt klachten zorgvuldig en kan aanbevelingen doen voor verbeteringen. Klachtbehandeling door de klachtencommissie gebeurt anoniem. De klachtencommissie weet dus niet wie u bent. Ook weet de klachtencommissie niet om welke arts of  doktersassistente het gaat.

Wat doet de klachtencommissie met uw klacht?
• Nauwkeurig uitzoeken wat er precies is gebeurd
• Beoordelen of er iets verkeerd is gegaan of beter had gekund
• Indien nodig aanbevelingen doen aan de DoktersDienst om de zorg of de organisatie te verbeteren.
• U en de betrokken arts en/of ervaren doktersassistente informeren over het oordeel van de klachtencommissie.

Andere manieren om een klacht in te dienen

Er is een wet die regelt welke rechten u heeft als klager. Daarin staat dat u recht heeft op behandeling van uw klacht door een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Als u het belangrijk vindt dat uw klacht wordt behandeld door een externe klachtencommissie, dan kunt u uw klacht indienen bij:
Klachtencommissie huisartsenzorg Rijnland & Midden-Holland
Postbus 11088, 2301 EB Leiden
Voor meer informatie klik hier.

Wilt u meer informatie over mogelijkheden van klachtbehandeling of wilt u hulp bij uw klacht? Zorgbelang Nederland kan u helpen: www.zorgbelang-nederland.nl (klik op ‘Informatie en klachtenopvang’ of ‘klachtmogelijkheden’)
Bellen kan ook: 0900 - 243 70 70

Complimenten

Ook als u tevreden bent horen we dat graag. U kunt dit kenbaar maken via info@dddb.nl